Pokyny k nástupu pro 1. ročníky ve školním roce 2019/2020