Kritéria přijímacího řízení VOŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY LESNICKÉ

 

A. obor 41-32-N/01 Lesnictví, denní forma studia

Termín podání přihlášky:  do 31. května 2020

Pro školní rok 2020/2021 se přijímací zkoušky nekonají.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků studia na střední škole do naplnění kapacity 1. ročníku.

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

Studijní prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku studované střední školy:

Uchazeči mohou získat nejvýše 40 bodů (od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)

Podle docíleného bodového zisku  bude stanoveno pořadí uchazečů.

Přijato bude 30 úspěšných uchazečů, podle jejich pořadí.

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 23. června 2020

 

B. obor 41-32-N/01 Lesnictví, studium při zaměstnání (kombinovaná forma)

Termín podání přihlášky:  do 31. května 2020

Pro školní rok 2020/2021 se přijímací zkoušky nekonají.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků studia na střední škole do naplnění kapacity 1. ročníku.

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

a) Studijní prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku studované střední školy:

    Uchazeči mohou získat nejvýše 40 bodů (od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)

b) Ostatní kritéria

doporučení od zaměstnavatele v lesním hospodářství

5 bodů

Podle docíleného bodového zisku (tj. součtu bodového hodnocení studijního prospěchu a ostatních kritérií) bude stanoveno pořadí uchazečů.

Přijato bude 30 úspěšných uchazečů, podle jejich pořadí.

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 23. června  2020

           

V Písku 3. února 2020

PhDr. Michal Grus, v.r.

ředitel školy