Výsledky přijímacího řízení – Kombinované studium VOŠ

Rozhodnutí o přijetí uchazečů k vyššímu odbornému vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Obor 41-32-N/01 Lesnictví - kombinované

 

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 30 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají k vyššímu odbornému vzdělávání obor  41-32-N/01 Lesnictví  - kombinované ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2020:

Pořadí

Registrační číslo

Body

Výsledek

1.

37

39,0

přijat

2.

26

37,0

přijat

3.

18

35,0

přijat

4.

19

34,0

přijat

5.

7

33,0

přijat

6.

10

33,0

přijat

7.

16

33,0

přijat

8.

22

31,0

přijat

9.

43

31,0

přijat

10.

2

30,0

přijat

11.

9

30,0

přijat

12.

12

30,0

přijat

13.

24

29,0

přijat

14.

34

29,0

přijat

15.

35

29,0

přijat

16.

5

28,0

přijat

17.

6

27,0

přijat

18.

15

27,0

přijat

19.

27

27,0

přijat

20.

3

26,0

přijat

21.

8

26,0

přijat

22.

13

26,0

přijat

23.

20

26,0

přijat

24.

23

26,0

přijat

25.

25

26,0

přijat

26.

14

25,0

přijat

27.

21

25,0

přijat

28.

38

25,0

přijat

29.

42

23,0

přijat

30.

4

22,0

přijat

31.

28

22,0

přijat

32.

36

22,0

přijat

33.

41

22,0

přijat

34.

1

21,0

nepřijat

35.

17

21,0

nepřijat

36.

40

21,0

nepřijat

37.

29

20,0

nepřijat

38.

33

19,0

nepřijat

39.

11

17,0

nepřijat

40.

32

16,0

nepřijat

41.

39

16,0

nepřijat

42.

30

12,0

nepřijat

43.

31

0,0

nepřijat

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k řediteli školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

PhDr. Michal Grus

ředitel školy

 

Zveřejněno: 23. 6. 2020