Výsledky přijímacího řízení – maturitní obor Lesnictví

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ke střednímu vzdělávání  ve školním roce 2020/2021

Obor 41-46-M/01 Lesnictví

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a § 1 až § 19 a části sedmé zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen zákon) a vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1 - 60 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou obor 41-46-M/01 Lesnictví ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2020:

Pořadí

Reg. číslo

Body ze ZŠ (prospěch)

ČJL

MAT

Celkem PZ

Body celkem:

Výsledek

1.

51

65,67

42

50

92

157,67

Přijat

2.

23

65,67

42

40

82

147,67

Přijat

3.

38

65,67

39

41

80

145,67

Přijat

4.

16

66,67

38

39

77

143,67

Přijat

5.

90

64,67

44

34

78

142,67

Přijat

6.

68

63,67

46

32

78

141,67

Přijat

7.

80

66,67

40

31

71

137,67

Přijat

8.

43

63,67

38

35

73

136,67

Přijat

9.

52

66,67

42

24

66

132,67

Přijat

10.

5

64,67

34

34

68

132,67

Přijat

11.

33

65,67

30

36

66

131,67

Přijat

12.

64

57,67

43

31

74

131,67

Přijat

13.

82

64,67

37

30

67

131,67

Přijat

14.

3

64,67

38

28

66

130,67

Přijat

15.

14

65,67

31

33

64

129,67

Přijat

16.

6

58,67

28

43

71

129,67

Přijat

17.

34

64,67

36

28

64

128,67

Přijat

18.

78

63,67

38

27

65

128,67

Přijat

19.

72

57,67

40

29

69

126,67

Přijat

20.

59

65,67

39

21

60

125,67

Přijat

21.

99

61,67

30

33

63

124,67

Přijat

22.

11

59,67

37

28

65

124,67

Přijat

23.

70

61,67

24

39

63

124,67

Přijat

24.

30

59,67

39

26

65

124,67

Přijat

25.

12

64,67

33

26

59

123,67

Přijat

26.

7

64,67

29

30

59

123,67

Přijat

27.

93

65,67

37

19

56

121,67

Přijat

28.

41

62,67

31

27

58

120,67

Přijat

29.

92

51,67

39

28

67

118,67

Přijat

30.

55

60,67

30

28

58

118,67

Přijat

31.

79

60,67

29

28

57

117,67

Přijat

32.

76

63,67

28

26

54

117,67

Přijat

33.

89

62,67

34

20

54

116,67

Přijat

34.

86

56,67

29

31

60

116,67

Přijat

35.

36

61,67

34

20

54

115,67

Přijat

36.

60

64,67

23

28

51

115,67

Přijat

37.

4

63,67

31

21

52

115,67

Přijat

38.

21

59,67

37

18

55

114,67

Přijat

39.

20

58,67

31

25

56

114,67

Přijat

40.

58

64,67

34

15

49

113,67

Přijat

41.

62

63,67

22

28

50

113,67

Přijat

42.

19

61,67

24

27

51

112,67

Přijat

43.

28

62,67

25

25

50

112,67

Přijat

44.

71

61,67

36

15

51

112,67

Přijat

45.

17

57,67

31

24

55

112,67

Přijat

46.

27

63,67

27

21

48

111,67

Přijat

47.

29

63,67

28

20

48

111,67

Přijat

48.

8

64,67

30

16

46

110,67

Přijat

49.

1

58,67

30

22

52

110,67

Přijat

50.

56

52,67

28

28

56

108,67

Přijat

51.

39

61,67

26

19

45

106,67

Přijat

52.

75

60,67

32

14

46

106,67

Přijat

53.

65

64,67

28

14

42

106,67

Přijat

54.

45

58,67

23

25

48

106,67

Přijat

55.

77

55,67

31

20

51

106,67

Přijat

56.

37

58,67

31

16

47

105,67

Přijat

57.

48

61,67

24

20

44

105,67

Přijat

58.

31

61,67

28

16

44

105,67

Přijat

59.

53

55,67

30

19

49

104,67

Přijat

60.

63

62,67

29

13

42

104,67

Přijat

61.

32

55,67

25

23

48

103,67

Nepřijat

62.

91

60,67

25

17

42

102,67

Nepřijat

63.

66

54,67

32

16

48

102,67

Nepřijat

64.

10

58,67

30

13

43

101,67

Nepřijat

65.

26

63,67

26

12

38

101,67

Nepřijat

66.

35

63,67

31

6

37

100,67

Nepřijat

67.

84

63,67

29

8

37

100,67

Nepřijat

68.

50

58,67

17

24

41

99,67

Nepřijat

69.

44

60,67

22

17

39

99,67

Nepřijat

70.

49

61,67

15

23

38

99,67

Nepřijat

71.

18

61,67

22

15

37

98,67

Nepřijat

72.

13

60,67

26

10

36

96,67

Nepřijat

73.

83

60,67

18

18

36

96,67

Nepřijat

74.

101

57,67

17

22

39

96,67

Nepřijat

75.

94

55,67

29

11

40

95,67

Nepřijat

76.

2

55,67

20

20

40

95,67

Nepřijat

77.

57

56,67

15

20

35

91,67

Nepřijat

78.

81

56,67

18

17

35

91,67

Nepřijat

79.

85

61,67

23

7

30

91,67

Nepřijat

80.

67

55,67

23

13

36

91,67

Nepřijat

81.

15

57,67

20

14

34

91,67

Nepřijat

82.

74

57,67

26

8

34

91,67

Nepřijat

83.

42

58,67

23

9

32

90,67

Nepřijat

84.

46

54,67

19

17

36

90,67

Nepřijat

85.

22

57,67

12

19

31

88,67

Nepřijat

86.

54

58,67

24

5

29

87,67

Nepřijat

87.

87

55,67

23

8

31

86,67

Nepřijat

88.

98

53,67

22

10

32

85,67

Nepřijat

89.

96

52,67

21

11

32

84,67

Nepřijat

90.

95

58,67

20

5

25

83,67

Nepřijat

91.

24

56,67

20

5

25

81,67

Nepřijat

92.

61

56,67

21

4

25

81,67

Nepřijat

93.

97

58,67

19

2

21

79,67

Nepřijat

94.

88

56,67

14

6

20

76,67

Nepřijat

95.

25

51,67

14

5

19

70,67

Nepřijat

96.

100

59,67

0

0

0

59,67

zastaveno

97.

40

56,67

0

0

0

56,67

zastaveno

98.

69

55,67

0

0

0

55,87

zastaveno

99.

47

55,67

0

0

0

55,67

zastaveno

100.

9

54,67

0

0

0

54,67

zastaveno

101.

73

49,67

0

0

0

49,67

zastaveno

Poslední přijatý uchazeč získal 104,67 bodů.

Dle § 60a odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). V opačném případě se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče vzdává práva být přijat ke vzdělávání na střední školu uvedenou v rozhodnutí.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

 Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

  

P o u č e n í   o   o d v o l á n í:

 

Podle § 18 zákona proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

                                                                                                                  

                                                                                                                                                             PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                             ředitel školy

                                                                                                                                                                                           

Zveřejněno: 15. 6. 2020

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění