Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

 Erasmus+

Erasmus+  – program stáží žáků a studentů na školách zapojených do projektu a stáže žáků a studentů těchto škol ve škole v Písku

 

Leonardo

LdV

Název projektu: Lesnické principy založené na ochraně přírodních zdrojů a ekologickém hospodaření

 

Anotace projektu:

Projekt navazuje na předchozí úspěšné projektové období a slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu nových učebních osnov k problematice ochrany a tvorby životního prostředí a lesnictví. Respektuje nové formy vzdělávání se zaměřením na ochranu přírody a preferuje ekologické hospodaření v lese.

Naše škola na základě odborných a pedagogických zkušeností vytvořila skupinu zemědělských a lesnických škol v EU, se kterou intenzivně spolupracuje. Samotný projekt přispěje ke sjednocení názoru na řešení výše uvedené problematiky, dojde k vymezení rozsahu dílčích kvalifikací a k upřesnění jejich obsahu v porovnání s národními kvalifikačními standardy naší země. K ověření myšlenek a názorů poslouží žáci a studenti naší školy a partnerských škol. Vybrané tématické celky budou realizovány v 8 zemích EU v průběhu 2letého cyklu. Přijímající organizace umožní získání odborných dovedností jak na svých pracovištích, tak i na pracovištích svých partnerů. Seznámí je s progresivními technologiemi, novými mechanizačními prostředky a ukázkami šetrného, ekologického způsobu hospodaření v lesích i krajině. Celý projekt bude přínosem pro další odborné vzdělávání nejenom žáků a studentů, ale i pedagogických pracovníků a v neposlední řadě lesní provozního personálu. Podpoří tak myšlenku celoživotního učení.

 

Prezentace ze stáží studentů:

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.