Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Exkurze

Exkurze – tématické zaměření SLŠ

I. ročník - "Motivace - les, příroda" - 2 dny: Lesnické a myslivecké muzeum – zámek Ohrada, Hluboká n/Vlt., Poněšická obora / Ná­rodní  park Šumava   - Boubínský  prales,  Muzeum  Šumavy, Vimperk.

II. ročník - "Les jako přírodní útvar" - 3 dny: Karl­štejnsko - Voda, lesy 1 - 3 vegetačního stupně (zejména teplomilná květena, vápencový podklad); Arboretum Průho­nice / Bechyňsko, Třeboňsko a Novohradsko, lesy 3 - 4 vegetačního stupně (zejména stanoviště přechodně a trva­le ovlivněná vodou, jílový a štěrkopískový podklad) / Šumava a Blanský les, lesy 6 - 8 vegetačního stupně (zejména žulový, rulový a granulitový podklad, vrcholové partie, rašeliniště).

III. ročník - "Les jako předmět hospodaření" - 5 dnů: LČR - LZ  Boubín –mechanizace,  chemická ochrana lesa, Národní Park Šumava - kůrovcová kalamita, VLS Horní Planá -  še­trné technologie těžby a  dopravy dříví  (lanovky)  a při­rozená  obnova lesa, Schwarzenbergský plavební  kanál / Lesy Protivín,  a.s.  - manipulační sklad dříví, pila,  školky,  kompostárna,  Novohradsko a Třeboňsko  - přirozená obnova lesa, podrostní hospodářství,   převod na  výběrný  les,  semenný sad,  odvodňováni  zamokřných  půd / Komplexní zpracování dříví – Dřevozpracující družstvo Lukavec, Českomoravská vysočina a Žďárské vrchy – výchova a obnova smrku, pod­rostní hospodářství / ŠLP Krtiny -  výchova a přirozená obnova listnatého lesa, Národní park  Podyji/Thayatal, Soutok Moravy a Dyje, lužní les, bučiny – Bílé karpaty.

IV. ročník - "Lesnictví v zahraničí" - 5 dnů: Lesnictví ve Francii, Německu, Švýcarsku a Rakousku, lze volit lesnictví v Polsku a na Slovensku,  alternativně i jiná země EU.

Exkurze – tématické zaměření VOŠ

I. ročník –  „Poznávání stanovištních podmínek v lesích ČR“

II. ročník – „Diferencované způsoby hospodaření v lesích ČR dle stanoviště a dřevinné skladby“

Zahraniční stáže v rámci programu LEONARDO


Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.