Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Historie školního revíru

Počínaje rokem 1997 škola opět spravuje školní lesní hospodářský celek „Hůrky“ (les Hůrky o rozloze 652 ha je vzdálen od školy cca 5 km) a stejnojmennou školní honitbu. Školní polesí Hůrky je organizační složkou školy.

Lesní celek Hůrky, jehož jádrem je stejnojmenný revír („školní revír“, později označovaný spíše jako „školní polesí“) se rozkládá jižně od města Písku, mezi vesnicemi Smrkovice, Selibov a Putim. Pruh souvislé zemědělské půdy podél silnice z Písku do Protivína a dále do Českých Budějovic ho odděluje od souvislého komplexu lesů Píseckých hor, kterých byl v historii součástí.

S tím souvisí i jeho pojmenování, v historických pramenech používané nejednotně, totiž ve dvou tvarech – jako „Hůrka“ anebo „Hůrky“. Obojí ale vyjadřuje totéž! Hůrky, menší hory (= množné číslo), jako protiklad k nedalekým a podstatně větším Píseckým horám. Archaický výraz „Hůrka“ dnes ale bývá nesprávně chápán jako výraz čísla jednotného, a proto je dále v textu jak pro les (lesní celek), tak i pro školní revír (školní polesí) důsledně užíván název „Hůrky“.

Lovecká chataŠkolní polesí Hůrky je hlavní základnou pro praktický výcvik žáků školy. Doprava na praktickou výuku je zajištěna školním autobusem, jehož jízdní řád je plně přizpůsoben potřebám výuky. Zázemí je tvořeno komplexem lesních porostů s velmi pestrou druhovou skladbou, pilařským provozem, dílnami a učebnami přímo v areálu školního polesí a venkovními trenažerovými pracovišti pro těžbu a dopravu dříví.

BažantniceVybavení mechanizací umožňuje, aby se žáci všechny potřebné úkony a pracovní operace naučili a vyzkoušeli v praxi. Zde je také zázemí pro výuku a výkon myslivosti (školní honitba, obůrky pro vysokou a černou zvěř, bažantnice, střelnice, lovecká chata aj.). Pro zatraktivnění a zlepšení vzdělávací funkce pro veřejnost, je nainstalována naučná stezka s lesnickým, přírodovědným a ekologickým zaměřením.

Účelem Školního polesí Hůrky je zabezpečit podmínky pro praktickou výuku žáků školy a tomuto poslání je nutné přizpůsobit hospodaření v lese. Pozornost je věnována zlepšení úrovně praktické výuky – praxí i předmětových cvičení v oblasti lesnictví, ochrany přírody a krajiny a využití a zpracování dřeva.

Probíhá spolupráce s lesnickým výzkumem (lesnické a dřevařské fakulty, výzkumné ústavy) v oblasti produkce a pěstování introdukovaných dřevin (jsou na ŠP hojně zastoupeny), v oblasti zachování genofondu původních dřevin (např. dubu zimního) apod.

V současnosti se vyhotovuje nový lesní hospodářský plán (LHP) pro Školní polesí Hůrky s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019.

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.