Nabídka kurzů a zkoušek

Celoživotní vzdělávání

 

Kurzy a zkoušky garantované školou

Osvědčení, které k níže uvedeným zkouškám škola poskytuje, slouží jako doklad pro případné zaměstnavatele či jiné osoby, že dotyčný ovládá danou činnost práce v lese na takové úrovni, jaká je vyžadována po žácích školy v rámci jejich studia nebo jaká by byla vyžadována, pokud by byla povinnou součástí jejich vzdělávání. (Tj. osvědčení není akreditováno nějakým dalším subjektem.)

 

 

výcvik

zkouška

Obsluha harvestoru

1.500 Kč/hod.

8.000 Kč

Obsluha vyvážecí soupravy

1.100 Kč/hod.

8.000 Kč

Simulátor harvestoru s lektorem

300 Kč/hod.

----

Simulátor harvestoru bez lektora

100 Kč/hod.

----

Obsluha RMŘP

----

6.000 Kč

Obsluha LKT

----

8.000 Kč

Obsluha křovinořezu

----

2.500 Kč

Odhad stáří zvěře a hodnocení trofejí*

10.000 Kč (60 hodin)

4.000 Kč

Údržba městské zeleně*

15.000 Kč (100 hodin)

6.000 Kč

*Probíhá pouze při dostatečném počtu zájemců.

 

 

Zkoušky organizované z pověření Ministerstva zemědělství ČR

Na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR organizuje škola zkoušky z myslivosti, jejich složení je podmínkou získání loveckého lístku (podle  § 47, odst. 3, písm. c)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),  a zkoušky pro myslivecké hospodáře, jejichž složení opravňuje k výkonu funkce mysliveckého hospodáře (podle § 35, odst. 1, písm. h)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

                                                          

Zkoušky z myslivosti*

6.000 Kč (výuka, samostudium, praxe, zkouška)

Zkoušky pro myslivecké hospodáře*

6.000 Kč (výuka, samostudium, praxe, zkouška)

 *Probíhá pouze při dostatečném počtu zájemců.

 

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Škola je autorizovanou osobou pro vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Bližší podrobnosti o podmínkách a obsahu zkoušek: https://www.narodnikvalifikace.cz/.

 

 

zkouška

Těžba dříví těžebně-dopravními stroji (41-042-M)

10.000 Kč

Lesní technik pro pěstební činnost (41-054-M)

10.000 Kč

Lesní technik pro těžební činnost (41-055-M)

10.000 Kč

Pěstební činnost a ochrana lesa (41-022-H)

10.000 Kč

Těžební činnost (41-023-H)

10.000 Kč

Doprava dříví (41-024-H)

10.000 Kč

Výroba sazenic v lesních školkách (41-026-H)

10.000 Kč

Krajinář (41-038-H)

10.000 Kč