Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Nabídka studia

Nabídka studia pro školní rok 2019/2020

SLŠ – studium na Střední lesnické škole

Nabídka studia SLŠV současné době lze nabídnout na střední lesnické škole:

  • Střední odborné vzdělávání s maturitou obor 41-46-M/01 Lesnictví – čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol. Každý rok se otevírají dvě třídy s celkovým počtem 60 žáků.
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – tříleté denní studium pro absolventy základních škol. Každý rok se otevírá jedna třída s počtem 20 žáků.
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-52-H/01 – Zahradník-krajinář – tříleté denní studium pro absolventy základních škol. Každý rok se otevírá jedna třída s počtem 30 žáků.

Více o studiu na Střední lesnické škole »

 

VOŠ – studium na Vyšší odborné škole lesnické

Nabídka studia VOŠNa vyšší odborné škole lesnické lze studovat v denním studiu, i ve studiu při zaměstnání – dálkovém, a to studijní obor 41-32-N/01 „Lesnictví“, tříleté studium pro absolventy gymnázií a středních odborných škol (s maturitou). Studium je zakončené absolutoriem, absolventi mají právo užívat profesní označení „Diplomovaný specialista v oboru lesnictví“ (ve zkratce „DiS.“). Každý rok se otevírá jedna třída denního studia s počtem 35 studentů, a jedna třída studia při zaměstnání, s počtem 15 – 30 studentů.

Absolventi jsou připravováni jako správci lesa – lesní hospodáři, samostatně spravující jim svěřené lesní majetky soukromé, obecní i státní. Alternativně se mohou uplatnit i při řízení hospodářských činností v podnikatelských subjektech poskytujících dodavatelsky práce a služby vlastníkům lesa. Mohou také pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Více o studiu na Vyšší odborné škole lesnické »

 

Od podzimu 2018 pracují studenti v rámci výuky se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o.. Získají tak cenné odborné dovednosti, které si přímo v praxi vyzkouší na reálných příkladech. 

 

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů školy je vzhledem k technickému zaměření školy velmi dobré. Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole, o absolventy oboru lesní mechanizátor je velký zájem a škola zdaleka nepokrývá poptávku. Na úřadu práce není z dostupných informací evidován žádný čerstvý absolvent školy (vzhledem k rozptylu absolventů po celé ČR i v zahraničí nemáme však kompletní informace o všech absolventech).

Absolventi školy v oboru Lesnictví se uplatní při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, případně i v prodeji dříví a v dřevařské prvovýrobě, a to jako lesní technik nebo jako samostatný podnikatel, obchodník s dřívím a dalšími lesními produkty, odborný poradce, prodejce techniky pro lesní hospodářství, pracovník státní správy na úseku lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, v agenturách ochrany přírody, v chráněných krajinných oblastech (CHKO) a národních parcích apod.

Uplatnění absolventů oborů s výučním listem je především u soukromých firem, ale také mohou pokračovat ve studiu v oboru „Lesnictví“ s maturitní zkouškou.

NZZ

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.