Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Praktická výuka žáků školy

Posláním školy je připravovat své žáky jako lesnicky kvalifikované odborníky, mající perspektivu budoucího uplatnění jako „odborní lesní hospodáři“ (ve smyslu zákona o lesích) – zdůrazňuje proto praktický charakter odborné přípravy svých žáků, ovšem při jednoznačné preferenci rozvoje jejich intelektuálních dovedností před rozvojem dovedností manuálních.

Jako střední lesnická škola připravuje takto absolventy základních škol ve čtyřletém studijním oboru 41-46-M/01 „Lesnictví“ ukončovaném maturitní zkouškou – což odpovídá 3. úrovni odborného vzdělávání podle EU.

Individuální praktickou výuku začínají již žáci prvního ročníku, a to převážně manuální prací ve školním arboretu, ale také při souvislých pěstebních praxích ve školním lese.

Žáci druhého ročníku konají rovněž převážně manuální práce při mysliveckém praktiku ve školní honitbě (viz dále Školní honitba) a – samozřejmě – právě ve školním lese, při souvislých pěstebních praxích. Výjimkou je doba jarní zalesňovací špičky, kdy mohou pracovat i mnoha různých jiných subjektů lesního hospodářství (Národní park a CHKO Šumava, Vojenské lesy a statky Horní Planá, Lesy města Písku, Lesy a rybníky města Českých Budějovic, Lesy a. s. Hluboká n. Vlt., a dalších).

Žáci třetího ročníku pracují ve školním lese manuálně již jen ojediněle, při těžebních souvislých učebních praxích. Těžiště jejich praktické odborné výuky ve školním lese totiž spočívá v rozvíjení intelektuálních dovedností, a to „projektovou metodou“ (tj. vyhotovení projektů zalesňování, výchovy kultur a mlazin, výchovné těžby a obnovní těžby) na modelových lesních porostech, a pod vedením učitelů praxe. Zpracování projektů vrcholí spojováním dílčích poznatků žáků z jednotlivých vyučovacích předmětů, při pracování „komplexního příkladu“, který je modelovým příkladem rozhodování lesního hospodáře v praxi.

Jako vyšší odborná škola lesnická pak připravuje absolventy gymnázií a středních odborných škol ve tříletém studijním oboru 41-32-N „Lesnictví“ ukončovaném absolutoriem – což odpovídá 4. úrovni odborného vzdělávání podle EU.

Žáci vyššího studia si vyzkouší manuální práci při typických lesnických činnostech ve školním lese jen v prvním ročníku, ve vyučovacím předmětu „Práce v lese“, který je úvodem do lesního hospodářství, a při mysliveckém praktiku.

Ve třetím ročníku jim pak, podobně jako žákům střední lesnické školy, školní les poskytuje řadu modelových porostů, kde vypracovávají své žákovské projekty. Školní les je pro mnohé z nich i místem, kde mohou nalézt vhodné téma pro svoji závěrečnou práci (na které pracují ve druhém a třetím ročníku).

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.