Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Školní honitba

Jak střední lesnická škola, tak vyšší odborná škola lesnická, mají v učebním plánu povinný vyučovací předmět „Myslivost“, a v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti připravují své absolventy jako myslivce z povolání – absolventi školy tak získávají kvalifikaci mysliveckých hospodářů a zkušebních komisařů pro myslivecké zkoušky.

Součástí denního studia žáků školy je proto i myslivecké praktikum, které žáci vykonávají průběžně, ještě před započetím vlastní výuky předmětu „Myslivost“, a to žáci střední lesnické školy ve druhém ročníku a žáci vyšší odborné školy lesnické v prvním ročníku. Naopak, již po absolvování výuky předmětu „Myslivost“, tedy v době kdy žáci již mají lovecký lístek a zbrojní průkaz, se jejich praktická myslivecká průprava završuje účastí na školním honu.

To jsou důvody, proč škola myslivecky hospodaří ve školní honitbě, která má stejné jméno jako školní les – „Hůrky“ (protože ten je jejím jádrem, honitba je ovšem větší – 899 ha – zahrnuje totiž i pozemky jiných vlastníků, do honitby přičleněné).

Předmětem mysliveckého hospodaření ve volné honitbě by v přírodních poměrech Hůrek byla pouze srnčí a černá zvěř. Aby žáci mohli nabýt širší zkušenosti, byly v honitbě zřízena uznaná bažantnice (odchov bažantů a polodivoký chov divokých kachen), dvě chovné obůrky pro spárkatou zvěř – pro černou zvěř a pro jelena běloocasého („jelence viržinského“) a obůrka pro chov zajíce polního (která slouží mysliveckému výzkumu).

Školní honitba ale poskytuje nevšední zážitky žákům školy i v době mimo vyučování, a to žákům sdruženým v mysliveckém kroužku. Pod vedením vedoucího kroužku – je jím učitel myslivosti a myslivecký hospodář školní honitby – a pomocného vychovatele, členové mysliveckého kroužku ve svém volném čase (včetně sobot, nedělí a školních prázdnin) zajišťují krmení zvěře v chovných obůrkách, líhnutí a odchov bažantích kuřat a kachňat v bažantnici, přikrmování zvěře v honitbě v době nouze, staví a opravují myslivecká zařízení, pomáhají zvyšovat úživnost honitby, podílejí se na sčítání stavů zvěře v honitbě, organizaci a zabezpečení honů, a v době, kdy již mají lovecké lístky a zbrojní průkaz, doprovází myslivecké hosty a provádějí průběrný odstřel holé zvěře.

Ve školní honitbě jsou také vymezeny plochy pro výcvik loveckých psů a sokolnický výcvik dravých ptáků.

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.