Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Modlitba lesa

Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

O založení lesnické školy se v Písku uvažovalo již 60. létech 19. století; Dr. Jan Krejčí, tehdy ředitel reálného gymnázia v Písku a Dr. Emanuel Purkyně, učitel na lesnické škole v Bělé pod Bezdězem, společně navrhli přemístit bělskou lesnickou školu do Písku a počeštit ji (v té době ještě neexistovala lesnická škola s českým vyučovacím jazykem). Zřízení lesnické školy mělo být součástí širšího záměru, pro který oba jeho navrhovatelé získali podporu významných osobností, blatenského Roberta Hilprandta a orlického Karla Schwarzenberga, to jest zřídit v Písku české přírodovědecké a kulturní středisko – „Athény českého jihu“. Tento záměr však nebyl nikdy uskutečněn (německý vliv byl velmi silný, a tak zůstalo jen u návrhu).

Podruhé oživil myšlenku zřídit v Písku lesnickou školu písecký měšťan, mlynář Karel Drahomír Skuhra, r. 1865. Ale ani jemu se ji nepodařilo prosadit.

Teprve na potřetí, kdy podal tento návrh ředitel písecké rolnické školy Ladislav Burket v r. 1884, padla myšlenka na úrodnou půdu. Návrh byl podpořen městským lesmistrem Josefem Zenkrem a zejména Františkem Gamischem, předsedou kuratoria rolnické školy a zároveň purkmistrem města Písku, pokračování...

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.