Vyšší odborná škola

 LESNICTVÍ - 3letý obor s absolutoriem (pro uchazeče s maturitou)

 

Co Vám nabízíme na vyšší odborné škole?

  • Moderní, prakticky orientované lesnické vzdělání, všestranný rozhled a schopnost osobnostního rozvoje,
  • kvalifikaci pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
  • nově od roku 2020 oprávnění k loveckému lístku, k výkonu funkce mysliveckého hospodáře a zbrojní průkaz skupiny C,
  • možnost studia v kombinované formě (tj. studium při zaměstnání).

Co budete moci dělat po dokončení školy?

Uplatníte se při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, v ochraně přírody, v prodeji techniky pro lesní hospodářství, v prodeji dříví a dalších lesních produktů, v dřevařské prvovýrobě atd.

Co u nás také najdete?

Otevřený a vstřícný přístup, podporu badatelských aktivit studentů a atraktivní areál školy, který nabízí ubytování na domově mládeže a oddechové prostředí arboreta.

Co je dobré ještě vědět?

Studenti jsou VOŠL jsou povinni platit školné ve výši 4.000 Kč za rok.

 

Pro více informací nás kontaktujte: 382 506 124, 382 506 100, studijnivos%z%lespi.cz