Školská rada

Složení školské rady ode dne 1.9.2020
za zřizovatele školy Ing. Michal Frnoch
Jan Matulka
za pedagogické pracovníky školy Ing. František Bušina, Ph.D.
Ing. František Čapek, Ph.D.
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty Pavel Hána
Ing. Pavel Rus