Školská rada

Složení školské rady ode dne 1.9.2017
za zřizovatele školy Ing. Petr Král
Jan Matulka
za pedagogické pracovníky školy Ing. František Bušina, Ph.D.
Ing. Ladislav Křížek
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty Vlastimil Schartner
Stanislav Chalupný