Přijímací řízení VOŠ

 

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2022

Vyšší odborné vzdělávání – 41-32-N/01 – Lesnictví

denní studium a dálkové studium (kombinovaná forma)
1. kolo přijímacího řízení  termín podání přihlášky do 31. 5. 2022
termín přijímacího řízení (rozhodnutí) 15. 6. 2022
počet přijímaných studentů  27