Přijímací řízení VOŠ

 

 

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyšší odborné vzdělávání – 41-32-N/01 – Lesnictví

dálkové studium (kombinovaná forma)
1. kolo přijímacího řízení  termín podání přihlášky do 31. 5. 2024
termín přijímacího řízení (rozhodnutí) 14. 6. 2024
počet přijímaných studentů 28