Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2021

SLŠ – studium na střední lesnické škole

Střední odborné vzdělávání s maturitou – 41-46-M/01 – Lesnictví

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky  do 1. 3. 2021
termíny přijímací zkoušky

3. 5. 2021

4. 5. 2021

náhradní termín

2. 6. 2021

3. 6. 2021

počet přijímaných žáků  60
termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení 19. 5. 2021

Střední odborné vzdělávání s výučním listem – 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky do 1. 3. 2021 
termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení 19. 5. 2021
počet přijímaných žáků  25

VOŠL – studium na vyšší odborné škole lesnické 

Vyšší odborné vzdělávání – 41-32-N/01 – Lesnictví

denní studium a dálkové studium (kombinovaná forma)
1. kolo přijímacího řízení  termín podání přihlášky do 31. 5. 2021
termín přijímacího řízení 23. 6. 2021 
počet přijímaných studentů 34