Maturitní zkoušky

 

Obecné informace k maturitní zkoušce najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/

 

Termíny maturitních zkoušek
 

Didaktické testy

Matematika / Anglický jazyk / Český jazyk a literatura: v termínu 2. 5. – 6. 5. 2022

Ústní zkouška: 16. 5. – 20. 5. 2022

Praktická zkouška: 11. 5. - 13. 5. 2022

 

Maturitní zkouška 2021/2022 - profilová část
 

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Délka konání: 180 minut

Rozsah práce: min. 250 slov

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury

Délka konání: max. 15 minut

Čas na přípravu: 20 minut

Ze školního seznamu literárních děl si žák vytváří vlastní seznam 20ti literárních děl (odevzdává ho 31. 3. 2022), z něhož si bezprostředně před zkouškou losuje její zadání. Zkouška se koná formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Seznam četby k ústní zkoušce z českého jazyka

 

Písemná práce z cizího jazyka

Délka konání: 150 minut

Rozsah práce: 200 – 220 slov

 

Ústní zkouška z cizího jazyka

Délka konání: max. 15 minut

Čas na přípravu: 15 minut

Škola pro zkoušku stanoví 20 témat, z nich si žák bezprostředně před zkouškou losuje její zadání. Zkouška se koná formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i ověřování znalosti terminologie vztahující se k lesnictví.

Témata k ústní zkoušce z cizího jazyka

 

Praktická maturitní  zkouška

Délka konání:                    max. 20 minut

Čas na přípravu:               120 minut

Během zkoušky žák na základě konkrétního tématu prokazuje praktické využití svých znalostí a dovedností v lesním porostu. Zadání tématu si žák losuje bezprostředně před zkouškou.

Témata ke stažení zde

 

Zkouška z odborných předmětů:

Pro profilovou část maturitní zkoušky si žáci volí dva odborné předměty:

        Myslivost (jen u žáků s volitelným předmětem Projektová praxe - myslivecká) - Témata

        Ekonomika - Témata

        Hospodářská úprava lesů - Témata

        Ochrana lesa a životního prostředí - Témata

        Lesní těžba - Témata

        Pěstování lesa - Témata

Délka konání: max. 15 minut

Čas na přípravu: 15 minut

Zkouška se koná formou řízeného rozhovoru k tématu, které si žák bezprostředně před zkouškou vylosuje.