Domov mládeže

 

Ubytování žáků a studentů je zajištěno v domově mládeže v areálu školy, který je se školou propojen krytým koridorem. Vlastní ubytování je ve dvoupokojových buňkách (pokoje s 3 + 3 lůžky) s předsíní vybavenou ledničkou a telefonem, koupelnou, WC a balkonem. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně taktéž přímo v areálu školy. Součástí domova mládeže je zázemí pro studijní i mimoškolní aktivity žáků a studentů – informační středisko – knihovna s čítárnou, posilovny, klubovny na každém patře, herna stolního tenisu, hudební místnost, a kaple. Poplatek za ubytování pro žáky je od 1. září 2022 1300,- Kč/měsíc.

V areálu školy jsou ubytovaným žákům k dispozici také venkovní hřiště, tělocvična, kotce pro lovecké psy, sokolnická komora, vzduchovková střelnice na pohyblivé terče a další. Žáci mají přístupné v době po vyučování počítačové učebny s internetovým připojením, prostor s možností WIFI připojení vlastního notebooku k internetu, kopírku a tiskárnu. S trochou nadsázky lze říci, že žáci během dne s výjimkou praktických cvičení v lese nemusí opustit areál školy.