Celoživotní vzdělávání

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lese (2021)

Info BOZP č. 1/2021

 

Upozornění: Všechny níže uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Škola je autorizovanou osobou pro vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. Bližší podrobnosti o podmínkách a obsahu zkoušek: https://www.narodnikvalifikace.cz/.

 

 

zkouška*

Obsluha křovinořezu (41-080-E)

odpovědná osoba: Václav Kotlín

3.500 Kč

 

Obsluha motorové pily (41-079-E)

odpovědná osoba: Václav Kotlín                  

4.000 Kč

 

Těžař dříví motomanuální (41-090-H)

odpovědná osoba: Václav Chochole             

6.000 Kč

 

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji (41-091-M)

odpovědná osoba: Václav Chochole                         

9.000 Kč

 

Lesní technik pro těžební činnost (41-054-M)

odpovědná osoba: Jan Homola

8.000 Kč

 

 * Ceny jsou stanoveny pro individuální zkoušku; v případě organizace zkoušky většího počtu osob je možné dojednat snížení ceny.

 

 

Zkoušky organizované z pověření Ministerstva zemědělství ČR

Na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR organizuje škola zkoušky z myslivosti, jejich složení je podmínkou získání loveckého lístku (podle  § 47, odst. 3, písm. c)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),  a zkoušky pro myslivecké hospodáře, jejichž složení opravňuje k výkonu funkce mysliveckého hospodáře (podle § 35, odst. 1, písm. h)  zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

 

 

výuka, samostudium, praxe / zkouška

Zkoušky z myslivosti

odpovědná osoba: Bohumil Bláhovec

6.000 Kč

Zkoušky pro myslivecké hospodáře

odpovědná osoba: Bohumil Bláhovec

6.000 Kč

Zkoušející osoby: Bohumil Bláhovec, František Čapek, František David, Tomáš Francálek, Jan Homola, Václav Janeček, František Jareš, Bedřich Jonáš, Antonín Konfršt, Ivo Kopka, Josef Kořen, Ondřej Koubek, Ladislav Křížek, Pavel Makovička, Antonín Mála, Josef Němec, Jiří Řídký, Petr Tomáš, Pavel Vejsada

 

Výcvik

 

výcvik

Obsluha harvestoru

odpovědná osoba: Václav Chochole 

1.800 Kč/hod.

 

Obsluha vyvážecí soupravy

odpovědná osoba: Václav Chochole

1.350 Kč/hod.

 

Údržba městské zeleně*

odpovědná osoba: Václav Kotlín

6.000 Kč

(30 hodin)

* Výcvik probíhá pouze v případě, že se jej účastní minimálně 2 osoby.