Střední škola

 V současné době nabízí naše střední škola tyto studijní obory:

  • Střední odborné vzdělávání s maturitou obor 41-46-M/01 Lesnictví – čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol. 
  • Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor – tříleté denní studium pro absolventy základních škol. 

       

Lesnictví (41-46-M/01) - 4letý maturitní obor

Co získáš studiem u nás na škole? 

  • Moderní lesnické vzdělání, všestranný rozhled a schopnost osobnostního rozvoje,
  • řidičský průkaz skupiny B,
  • oprávnění k loveckému lístku a zbrojní průkaz skupiny C.

Co budeš moci dělat po dokončení školy?

Uplatníš se při správě a hospodářském využívání lesa, ve státní správě, v samostatné podnikatelské činnosti ve službách pro lesní hospodářství, v myslivosti, v ochraně přírody, v prodeji techniky pro lesní hospodářství, v prodeji dříví a dalších lesních produktů, v dřevařské prvovýrobě atd.  Budeš ale také připraven/a pro studium na vysoké škole.

Co u nás také najdeš?

Atraktivní areál školy, který nabízí ubytování na domově mládeže, široké vyžití v oblasti zájmové činnosti a oddechové prostředí arboreta.

 

Lesní mechanizátor (41-56-H/01) - 3letý učební obor 

Co získáš studiem u nás na škole?

  • Moderní vzdělání v oblasti lesní mechanizace s důrazem na praktické dovednosti a schopnost osobnostního rozvoje,
  • řidičský průkaz skupiny T,
  • způsobilost pro práci s motorovou pilou, vyvážecí soupravou a harvestorem,
  • oprávnění k loveckému lístku a zbrojní průkaz skupiny C.

Co budeš moci dělat po dokončení školy?

V lesnictví najdeš uplatnění především v těžební činnosti – při práci s motorovou pilou a při obsluze vyvážecí soupravy a harvestoru. V pěstební činnosti se uplatníš při výchově lesních porostů. Zaměstnání ale můžeš získat také v oblasti oprav a servisu lesní techniky, v pilařských provozech, v péči o komunální zeleň nebo o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany.

Co u nás také najdeš?

Atraktivní areál školy, který nabízí ubytování na domově mládeže, široké vyžití v oblasti zájmové činnosti a oddechové prostředí arboreta.