Biologická olympiáda

22. února se konalo školní kolo biologické olympiády obou kategorií (A – pro 3. a 4. ročník a B  - pro 1. a  2. ročník) na téma „Když musíš, tak musíš… aneb Odpady v přírodě”. Žáci v laboratorních úlohách mikroskopovali, v experimentech zkoumali silice uvolňované z pomerančové kůry - jak prskají v plamenu nebo způsobují prasknutí balónku. Další úlohy řešili písemně včetně testových otázek. V poznávačce určovali 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů. Ve starší kategorii vyhrála Aneta Hroncová před Miroslavem Tesařem, v mladší kategorii Žaneta Žežulářová před Rostislavem Rychlíkem. O třetí místo se dělili Miroslav Kortus s Danielem Turkem. Gratulujeme!!!