Instalace busty JUDr. Bedřicha Schwarzenberga

Dne 9. 4. 2018 jsme při příležitosti instalace busty JUDr. Bedřicha Schwarzenberga přivítali vzácnou návštěvu pana Karla Schwarzenberga, který bustu škole věnoval.

Setkání se zúčastnili dále zástupci Historického spolku Schwarzenberg, předseda Sdružení absolventů Ing. Václav  Zámečník a předseda školské rady Jan Matulka.