Návštěva delegace z Freiburgu

Naši školu navštívila delegace 12 specialistů – odborníků z výzkumného ústavu Forschungs- und Versuchsanstallt ve Freiburgu. Tito kolegové pracují v sekci myslivost, ochrana lesa a přírody.  Zabývají se nejnovějšími metodami výzkumu a pozorování zvěře – monitorování zvěře, telemetrie, fotopasti. Program, který naše škola připravila je nadchl – přednáška pana Ing. Šustra, který prezentoval  výsledky svého pozorování rysů na Šumavě a v Krkonoších. Odpoledne se jelo do Staré obory na Hlubokou – lesní porosty, vysoké stavy dančí a jelení zvěře, krásný a zajímavý výklad. Den byl zakončen grilováním na chatě Živec a výstupem na rozhlednu na Jarníku. Naši přátelé nešetřili chválou ani na adresu školy, překvapily je technické vybavení, vysoká odbornost vyučovaných předmětů i poměrně velké nároky na znalosti žáků. Obdivovali krásné arboretum a vzácné dřeviny, které jsou jeho součástí. Spolupráce s freiburským výzkumným ústavem bude nadále určitě pokračovat a učitelé i žáci lesnických škol budou mít díky ní  kontakt s největšími odborníky v oblasti myslivosti v Evropě.