Návštěva Prácheňského muzea

V rámci výuky navštívili studenti prvního ročníku oboru lesní mechanizátor Prácheňské muzeum v Písku. Žáci si prohlédli stálé expozice, které jsou zaměřeny na přírodu: expozice nerostného bohatství, chráněná území Písecka, zlato v Pootaví, ryby a rybářství. Mimořádný zájem mezi žáky sklidilo ruchadlo bratranců Veverkových, které bylo součástí expozice Písecký venkov v 19. století.