Odborná exkurze 1.B na Lesní správě Vyšší Brod

Dne 3. 5. 2016 se třída 1. B spolu s Mgr. Janou Kudlákovou a Ing. Zbyňkem Skřivanem vydala na odbornou exkurzi k Lesní správě Vyšší Brod. V obci Lipno ji přivítal a po celý den se jí věnoval  vedoucí lesní správy Ing. Martin Honetschläger, absolvent naší školy. Po úvodní informaci o Lesní správě Vyšší Brod, způsobech jejího hospodaření  i přírodních podmínkách provedl třídu stezkou  korunami stromů a vysvětlil jí, jakým způsobem lesní správa seznamuje veřejnost se způsoby svého hospodaření. Správce Stezky  korunami stromů Lipno informoval žáky o její stavbě i  záměru začlenit ji do lesního porostu tak, aby nebyl narušen ekosystém lesa. V odpoledních hodinách se budoucí lesníci přesunuli na sv. Tomáš a Vítkův hrádek, kde se dozvěděli něco o historii příhraničí a zaniklých obcích tohoto regionu i o okolních porostech. Na zpáteční cestě se zastavili u Schwarzenberského kanálu, kde byli seznámeni s některými technickými i zeměpisnými údaji.

Z exkurze žáci získali  zásluhou Ing. Honetschlägra i jeho spolupracovníků informace o přírodních podmínkách regionu i úvodní vhled do lesnické problematiky, z nichž jistě budou těžit v průběhu studia a možná jim pomohou i v jejich profesní orientaci. Za to, i za čas a péči, které jim věnovali, patří zaměstnancům LS Vyšší Brod velký dík a věříme, že spolupráce, kterou zde naše škola navázala, bude nadále úspěšně pokračovat.