Odborná exkurze třídy 2.B - květen 2017

Na lesnické škole je odborná exkurze součástí odborného vyučování. Ve druhém ročníku je  zaměřena na les jako přírodní útvar. Během tří květnových dní žáci navštívili různé lesní majetky s odlišným způsobem hospodaření v lese. Byli seznámeni s přírodě blízkým hospodařením u Správy Lobkowitzkého majetku Drahenice, se stupněm ochrany v Sobědražském pralese, který obhospodařuje Schwarzenberské panství Orlík. Zaměstnanci  Klášterních lesů Strahov s.r.o. žákům přiblížili způsob navracení majetku církvím. Poslední den exkurze třída navštívila Americkou zahradu v Chudenicích, která patří mezi národní přírodní památky. Posledním cílem exkurze byla přírodní rezervace Herštejn, kde zaměstnanci Lesů ČR s.p. vysvětlili principy hospodaření u státních lesů. Příjemným zpestřením dne byla praktická ukázka šetrného soustřeďování dříví pomocí koňského potahu.