Praxe druhých ročníků

V rámci předmětu praxe absolvují žáci druhých ročníků týdenní pobyt v Národním parku Šumava. Pod odborným dozorem pracovníků z provozu a odborných učitelů vykonávají práce v pěstební činnosti.

Náplň praxe se skládala ze stavby oplocenek, zaměřování zkusných ploch, inventarizaci dřevin v porostech a v lesních školkách, úklid klestu a vnášení jedle a buku do lesních porostů.

Pracovníci Národního parku seznámili žáky se zvláštnostmi hospodaření v Národním parku Šumava, kde je produkční způsob hospodaření potlačen a naopak se preferují ostatní mimoprodukční funkce lesa.  Ve volném čase mají žáci možnost navštívit i takové lesní porosty, kam by se za běžných podmínek jinak nedostali.

Ubytování a stravování žáků bylo řešeno a zajištěno Správou národního parku, která již několik let se školou spolupracuje nejen na organizaci praxí, ale také umožňuje provádět školní odborné exkurze vždy s odborným výkladem pracovníka ŠUNAP.