Praxe prvních ročníků

Každoročně žáci prvních ročníků absolvují na jaře čtrnáctidenní pěstební praxi. V tomto předmětu žáci zúročují své poznatky z teoretické výuky a získané znalosti aplikují při řešení praktických úkolů.

První blok praxí studenti vykonávali  v lesní školce. Jednalo se především o vyzvedávání, třídění a zakládání sazenic smrku, borovice a jedle. V dalším bloku studenti prováděli přípravu ploch k zalesnění, kdy snášeli klest do hromad, která byla následně odvážena vyvážecí soupravou nebo jí žáci pálili přímo na holině. Poslední činností, kterou si studenti vyzkoušeli, byla umělá obnova lesa. Smrk zalesňovali jamkovou sadbou, štěrbinovou sadbou sázeli borovici.

Během jarních praxí se tak studenti seznámili se všemi technologickými a pracovními postupy, se kterými se setkají v lesnickém provozu při zakládání lesních porostů.