Přijetí do lesnického cechu aneb pasování na lesnické škole

Je středa 9. listopadu 2016, pro žáky prvních ročníků Střední lesnické školy v Písku mimořádný den. Starší spolužáci z 3. ročníků   totiž pro ně připravili přijetí do lesnického cechu neboli pasování – jak bývá tento akt tradičně nazýván. Nervózní hloučky nejmladších studentů postávaly před jídelnou a čekaly, až je třeťáci pozvou do auly. Dlouhou chvíli si krátili úpravou uniforem a mnozí ještě neohrabaně vázali své kravaty. Konečně se dočkali – přišli starší kamarádi, seřadili prváky podle abecedy a dovedli je do auly. Ta už byla plná rodičů, kamarádů i kantorů. Na pódiu stála komise pasujících a trio trubačů, kteří akt zahájili slavnostní fanfárou. Jeden student všechny přivítal a vyzval statutární zástupkyni Mgr. Šárku Havelkovou, aby pronesla slavnostní řeč a ochutnala pasovací nápoj neurčitého složení a podezřelého vzhledu. Netvářila se valně a mladé studenty obešla hrůza.  Přesto k samotnému aktu přistupovali  s  odhodláním a statečností. Museli složit mysliveckou přísahu, podstoupit tři rány tesákem, poplácání laufem, průměrkou a obrovskou lištou z motorové pily. Pak přišlo to nejhorší! Přiťuknout si a ten odporný lektvar vypít, přijmout razítko číslovačkou na čelo a s ostatními si potřást rukou. Mají to za sebou!

Poté následovala příjemnější část - slavnostní soud. Novopečení lesáci byli odsouzeni za prohřešky, kterých se při pasování dopustili. Ač byli z počátku všichni nesví, veškerá tréma z nich při lesácké recesi a hře na harmoniku spadla. Doufejme, že na tento den budou všichni rádi vzpomínat.