Setkání studentů píseckých domovů mládeže.

4. května 2016 proběhlo tradiční setkání studentů z píseckých středních škol a učilišť, zástupců středoškolských domovů mládeže. Odpoledne proběhlo v arboretu Lesnických škol v Písku. Setkání se zúčastnili studenti z Domova mládeže Budějovická, z Domova mládeže Sovova  a z pořádajícího Domova mládeže Lesnických škol v Písku.

            Úvod podle tradic a zvyků lesáků a myslivců náležel členům trubačského kroužku.

Po odeznění zvuků borlic a lesnic přivítala všechny účastníky, studenty i pedagogy, vedoucí vychovatelka domácího domova mládeže Mgr. L. Ušatá.

            Poté již své umění předváděli mladí lesáci. Byly předvedeny ukázky výcviku psů loveckých plemen pod vedením F. Jareše a F. Raaba. Studenti předváděli základní i náročné disciplíny z abecedy loveckých dovedností. Vedle poslušnosti, vodění na řemeni a následování museli psi ukázat i odložení a slídění.

            V ukázce sokolnického kroužku předvedli studenti – sokolníci, členové píseckého střediska klubu sokolníků ČMMJ, základní druhy dravců, vypouštění a přivolávání dravců, nácvik lovu.

            Celé odpoledne bylo zakončeno královskou mysliveckou disciplínou. Ukázka vábení jelenů byla vrcholem celého odpoledne. Bylo slyšet troubení mladého i starého jelena.

I přes nepřízeň počasí (celé odpoledne pršelo), byla akce zhodnocena ze strany studentů velmi dobře a předvedením ukázek byli studenti odměněni potleskem.

 

           

 

Andrea Lescheová, studentka druhého ročníku