Škola jako Centrum odborné přípravy

Škola jako Centrum odborné přípravy podpořené Ministerstvem zemědělství zakoupila půdní frézu pro potřeby výuky školkařství.