Týdenní pobyt v rakouském Gmundenu

Dvanáct vybraných  žáků z druhých ročníků ( 8 chlapců a 4 dívky) strávilo týden od 20. 3. do 24. 3. 2017 v hornorakouském Gmundenu. Lesnické školící zařízení Ort pro ně připravilo   zajímavý program. První tři dny byly věnovány pracovní činnosti – stavba oplocenek, odstraňování plevelných dřevin, keřů a buřeně z mladých porostů, sázení stromků.  Ve čtvrtek se žáci seznámili s provozem a stavbou lanovkových systémů na přibližování dříví ve vysokohorském kopcovitém terénu a podnikli cestu do nedalekého městečka Bad Ischl, při které se seznámili s okolními lesy  i způsobem jejich obhospodařování. V pátek byla uspořádána exkurze do Lince. Budoucí lesníci si zde prohlédli centrum města a navštívili Ars electronical centre. Zde byli seznámeni s technologiemi budoucnosti.