Aktuální informace k organizaci výuky

9. 10. 2020 v Písku

10,00 hodin

 

Vážení žáci a rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí na celém území České republiky následující pravidla vztahující se k naší škole:

  • U středních a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na praktickou výuku.
  • Provoz ubytovacích školských zařízení není opatřením dotčen.

Na základě řečeného bude v následujících dvou týdnech probíhat výuka takto:

1)      Žáci učebního oboru Lesní mechanizátor přijíždí beze změny na odborný výcvik. Tj. třída 2. C v týdnu od 12. do 16. října 2020; třídy 1. C a 3. C v týdnu od 19. do 23. října 2020.

2)      Žáci 4. ročníků maturitního oboru Lesnictví mají „projektové praxe“ (PIP) vždy v pondělí a úterý. Výuka bude uzpůsobena tak, aby hodinově pokryla celou obvyklou dotaci na PIP. Výuky se účastní pouze žáci dle původního rozpisu nebo jejich náhradníci.

3)       Součástí praktického vyučování jsou i předmětová cvičení v maturitním oboru Lesnictví. Jejich organizace byla pro následující dva týdny oproti běžnému rozvrhu přeorganizována tak, aby každá třída přijela vždy na celé dva dny, a to následovně:

 

Týden od 12. do 16. října

 

  • 3. A – pondělí (PPO, EKN); úterý (LET, HÚL)
  • 2. A – úterý (MYS, NLP); středa (LEZ, PPO)
  • 4. A – středa (PP, PEL); čtvrtek (OLZ, HÚL)
  • 1. A – čtvrtek (CHE, PPO); pátek (PEZ, FYZ) – páteční výuka končí v poledne

 

Týden od 19. do 23. října

 

  • 3. B – pondělí (MYS, OLZ); úterý (LET, PEL)
  • 2. B – úterý (LEB, LEZ); středa (NLP, TZA)
  • 4. B – středa (PPO, EKN); čtvrtek (PP, PEL)
  • 1. B – čtvrtek (BIO, NLP); pátek (PEZ, FYZ) – páteční výuka končí v poledne

 

4)      Mimo uvedený rozvrh praktické výuky probíhá výuka distančním způsobem ve výukovém prostředí  Moodle - https://moodle.lespi.cz/, případně na online setkáních prostřednictvím platformy MS Teams.

 

Srdečně zdravím a přeji pevné zdraví

Michal Grus

ředitel školy