Dodatek k informacím o přijímacím řízení

MŠMT v pátek 7. května 2021 vydalo Dodatek k opatření obecné povahy, kterým je stanoveno posunutí termínu přihlašování k náhradnímu termínu u tzv. duplikovaných uchazečů (tzn. uchazečů, kteří se hlásili pouze na jednu školu/obor, kde byla jednotná zkouška součástí přijímacího řízení do čtyřletého oboru / nástavbového studia), kteří se nedostavili na jeden ze dvou termínů, které měli konat na stejné škole.

Tito uchazeči mají nově automaticky nárok na náhradní termín zkoušky (nezáleží tedy na řediteli školy, zda důvod omluvy uzná), ale musí do pátku 14. května potvrdit zájem o konání zkoušky v náhradním termínu.

Na ostatní uchazeče se Dodatek k OOP nevztahuje. U nich tedy v souladu se školským zákonem platí, že se musí do 3 dnů od konání zkoušky omluvit a ředitel školy musí důvod jejich omluvy uznat, aby se mohli účastnit náhradního termínu. Omluvy těchto uchazečů je třeba vypořádat do dnešního dne, tj. úterý 11. května.

Připomínáme, že uchazeči, kteří budou přihlášeni ke konání náhradního termínu, nebudou mít uzavřené výsledky a nemůžete rozhodnout o jejich přijetí/nepřijetí ke studiu.

Dodatkem k OOP je dále stanoveno, že uchazeč, který se hlásí k náhradnímu termínu, může v případě přijetí vzít zpět zápisový lístek, pokud ho již předtím uplatnil na jiné škole.