Informace k šíření koronaviru

 4. 3. 2020 v Písku

  

Vážení rodiče,

 v souvislosti s šířením nemoci způsobené koronavirem si Vám dovoluji sdělit následující informace:

 Pokud Váš syn/ Vaše dcera uskuteční zahraniční cestu do rizikové oblasti (posuzováno podle aktuálního vývoje epidemie), je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby následně po návratu strávil/a alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků.

 Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby (teplota, kašel nebo dušnost).

 Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

 Pokud příznaky nejsou, je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejde případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

V každém z uvedených případů prosím, abyste také bezprostředně informovali školu.

  

Děkuji za spolupráci a srdečně zdravím

PhDr. Michal Grus, v. r.

ředitel školy