Informace k zakončení školního roku

Vážení žáci a rodiče,

jak víte z dřívějšího oznámení, výuka přímo ve škole se již v tomto školním roce z důvodů doznívající epidemie neuskuteční. V případě, že by někdo z žáků potřeboval konzultace s vyučujícím, je možné si je od 8. června domluvit a jednorázově za tímto účelem navštívit školu.

Závěrečnou klasifikaci provedou vyučující na základě doporučení MŠMT. Budou vycházet ze známek, které žáci dostali, když ještě chodili do školy, a zohlední přitom práci během dálkové výuky a také výsledky v 1. pololetí.

Předání závěrečných vysvědčení se uskuteční v pátek 26. června. Třídní učitelé mohou v ten den naplánovat mezi 10.00 a 12. 00 hod. nějakou formu společného třídního předávání (ve třídě či arboretu). Kdo si v tento den nebude moci vysvědčení vyzvednout, může tak učinit během prázdnin vždy v pondělí (úřední den) mezi 8.00 a 12.00 hod., případně po nástupu do školy na začátku nového školního roku.

 

Srdečně zdravím

Michal Grus

ředitel školy