Kandidáti do školské rady

 

Kandidát č. 1: Jan Dvořák

Jmenuji se Jan Dvořák, narodil jsem se 22. 9. 1976 v Táboře. Jsem ženatý a s manželkou máme čtyři děti – tři syny a jednu dceru.

Po absolvování střední školy (SOUŽ) v Praze jsem pracoval u Správy železnic – Opravna trakčního vedení v Táboře, od roku 2009 pracuji ve firmě STRABAG Rail a.s. jako stavební technik – trakčního vedení a silnoproudu.

Svůj volný čas věnuji rodině, pěším výletům, cyklistice, zahradě apod.

Mým dalším velkým koníčkem je myslivost - jsem aktivním členem MS Hubert Mezno.

Rozhodl jsem se kandidovat na člena školské rady Lesnické školy v Písku z důvodu, že nejstarší syn studuje v 1. ročníku SLŠ a rád zastoupím skupinu rodičů při záležitostech týkajících se vzdělávání, financování, hodnocení, rozvoje školy apod.

 

Kandidát č. 2: Ing. Ondřej Keclík

Jmenuji se Ing. Ondřej Keclík a jsem narozen 27. 10. 1974 v Písku. Jsem ženatý a s manželkou máme tři děti – dva syny a dceru.

V letech 1989-1993 jsem studoval na SLŠ v Písku a poté na ČZU v Praze obor Lesní inženýrství. Po ukončení studia jsem od roku 1998 pracoval u soukromé lesnické a dřevařské společnosti, kde jsem měl na starosti nákup dřeva a služby v lesnictví. V roce 2004 jsme s kolegou založili společnost ARBORES CZ s.r.o., která se zabývá komplexní péčí o zeleň ve městech a obcích a službami v lesnictví.

Ve volném čase se věnuji hlavně rodině, sportu, cestování a práci s dětmi – s W sdružením Písek pravidelně pořádáme letní dětské tábory.

 Kandidovat na člena školské rady Lesnické školy v Písku jsem se rozhodl jednak proto, že můj nejstarší syn zde studuje v 1. ročníku, a také proto, že jsem zde dříve sám studoval.  Rád zastoupím rodiče v záležitostech týkajících se fungování a rozvoje školy. 

 

Kandidát č. 3: Lenka Kozlová

Jmenuji se Lenka Kozlová, narodila jsem se 25. 9. 1977 v Písku. Jsem vdaná a mám dceru a syna. Po absolvování Obchodní akademie v Písku jsem působila v cestovní kanceláři a od roku 2004 pracuji v autoservisu jako fakturantka a disponentka na příjmu oprav. Svůj volný čas věnuji rodině, společnému cestování, zvířatům, kultuře a jiným rodinným aktivitám. Obě své děti jsem odmala vedla k lásce k přírodě.

Na základě následujících důvodů jsem se rozhodla kandidovat na člena školské rady Lesnické školy v Písku:

1/ Má dcera je studentkou 1 ročníku SLŠ.

2/ Spolupráce rodičů a školy je důležitá.

3/ Rodiče by se měli aktivně a se zájmem zapojit do diskuzí.

4/ Zájem o podobu vzdělávání a vztahy mezi žáky.

5/ Sdílení názorů ohledně chodu školy.

6/ Společná domluva.

7/ Podpora vzdělávacích akcí pro žáky.