Koronavirus - aktuální sdělení

13. 9. 2020 v Písku

9:30 hodin

 

Vážení žáci, studenti a rodiče, 

v sobotu 12. 9. 2020 bylo u jednoho z našich žáků potvrzeno onemocnění covid-19. Protože celá druhá polovina týdne se nesla ve znamení zvyšujícího se počtu žáků s příznaky nemoci (horečka, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy), dodávám pro alespoň částečné uklidnění, že máme informaci i o jednom negativním výsledku testování, a to dokonce ze třídy s největším počtem dětí, které nebyly zdravotně zcela v pořádku. Je tedy zřejmé, že v tuto chvíli nelze každý příznak automaticky spojovat s onemocněním covid-19 a že přinejmenším někteří z žáků prochází obyčejným nachlazením, případně chřipkou. Aktuálně ani nevíme o nikom, u koho by zdravotní problémy měly nějaký závažnější průběh.

Na základě řečeného, v souladu s metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí sděluji:

1/ Pobyt na domově mládeže i výuka ve škole nadále probíhá (za dříve stanovených podmínek: povinnost roušek v určených prostorách, zákaz vzájemných návštěv na pokojích atd.).

2/Do karantény jsou zařazeni pouze žáci ze třídy, v níž studuje pozitivně testovaný žák - tj. 1.C (respektive ti žáci ze třídy, kteří se v týdnu od 7. do 11. 9. účastnili výuky).

3/ Na domov mládeže a do výuky mohou nastoupit všichni ostatní žáci, kteří jsou zdravotně v pořádku.

 

Pokud nedojde k nějakým k dalším změnám – změna pokynů (ze strany vlády, krajské hygienické stanice atd.); počet nakažených přesahující 30 % všech žáků, studentů a zaměstnanců; počet nakažených zaměstnanců neumožňující zajištění běžného provozu školy – považujte výše uvedené sdělení za vyjádření obecně platného postupu i pro ty případy, kdy by se onemocnění covid-19 potvrdilo i u žáků v jiných třídách. Do karantény by individuálně mohli být zařazeni ještě také žáci, kteří by s pozitivně testovaným nechodili do jedné třídy, ale přišli s ním do nějakého intenzivnějšího kontaktu.

 

Přeji Vám všem hodně štěstí, sil a pevné zdraví.

Michal Grus

ředitel školy