Koronavirus: Domácí studium

Vážení žáci, studenti a rodiče,

vzhledem k tomu, že zákaz přítomnosti žáků a studentů ve školách potrvá podle aktuálních informací nejméně měsíc, musíme hledat takové způsoby výuky, které minimalizují negativní dopady celé situace na úroveň vzdělávání našich žáků a studentů. Bude se jednat především o formu e-learningového vzdělávání. V pondělí 16. 3., po návratu z prázdninových dovolených, si společně s pedagogy školy ujasníme podrobnosti toho, jak bude výuka dálkovou formou probíhat, a informace následně sdělíme.
Mnoho žáků si při odjezdu na jarní prázdniny nechalo na domově mládeže věci potřebné pro výuku (sešity, učebnice, výukové pomůcky atd.). V takovém případě si je oni sami nebo jejich zákonní zástupci mohou vyzvednout. Vrátnice domova mládeže bude otevřena (pokud nedojde vývojem událostí k nějaké změně) od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 13.00 hodin a v pátek do 12.00 hodin.

Za spolupráci a součinnost předem děkuji
PhDr. Michal Grus, ředitel školy