Koronavirus: Informace k výuce

Vážení žáci, studenti a rodiče,

dnes, po návratu učitelů z dovolených, jsme spustili intenzivní práci na přechodu do dálkového způsobu vzdělávání. Hlavním nástrojem k tomu bude výukové prostředí Moodle. Žádám všechny žáky, aby se co nejdříve – pokud tak již neučinili – zaregistrovali zde https://moodle.lespi.cz/. Přihlašovací údaje jsou totožné s těmi, které se používají k přihlášení do počítačů ve škole. Kdo nemá údaje k dispozici, zajistí si je přes třídního učitele (v případě studentů VOŠ přes paní Koubkovou). Správce sítě po registraci v Moodlu každého zařadí. V průběhu týdne by se zde měly objevovat první úkoly.

V úvodních dnech či týdnech půjde hlavně o to, aby se žáci střední školy udrželi v kontaktu s výukovým procesem. Nelze si dělat přehnané představy, že od samého počátku dokážeme plnohodnotně nahradit prezenční systém výuky. Především se musíme vyhnout riziku, že v návalu dobré vůle zahltíme žáky tolika výukovými materiály, že v tom množství s nimi nebude možno pracovat. Proto bude proces postupný a bude závislý na vzájemné komunikaci mezi jednotlivými vyučujícími.

Pro případ, že by situace trvala déle, prosíme všechny i o poskytování zpětné vazby vedení školy i samotným učitelům, co je a co není funkční, abychom mohli e-learnigovou výuku dále  zkvalitňovat. Připomínám ještě, že ani podle současných opatření není zakázáno chodit do přírody, a že tedy není zakázán kontakt s lesem jako přirozeným prostředím naše lesnického oboru. Pro samostudium tak neexistují žádné závažné překážky.

V tuto chvíli nejsou – a ani nemohou být – k dispozici žádné informace o tom, jak to bude s maturitními zkouškami. Vše se bude odvíjet od toho, jak dlouho budou státem přijatá opatření trvat, každopádně budeme všechny zúčastněné okamžitě informovat.

Pro studenty kombinovaného studia na VOŠ nemají opatření tak fatální důsledky, nicméně i tam počítáme s nutností nějakým způsobem reagovat na nemožnost prezenčních konzultací. I zde platí, že budeme využívat prostředí Moodle, abychom negativní dopady celé situace na vzdělávání minimalizovali.

V souvislosti se zavedenými opatřeními znovu upozorňuji na možnost vyzvednout si na domově mládeže vše potřebné pro domácí učení. Zároveň zdůrazňuji, že žákům sice bude umožněn přístup na pokoj domova mládeže, ale že nebudou moci využívat přítomnost v areálu školy k návštěvám učitelů. Po vyzvednutí osobních věcí je areál školy nutno bez odkladu opustit.

Ke komunikaci se školou je možno využívat systém Bakaláři, ale hlavně též běžnou mailovou a telefonickou komunikaci. Každý třídní učitel dále zajistí hromadnou komunikaci se svojí třídou (dle svého výběru: mail, Messenger atd.).

 

Všem děkuji za spolupráci a součinnost a přeji hodně zdraví!

PhDr. Michal Grus, ředitel školy, v.r.