Koronavirus: Moodle

Vážení žáci a rodiče,

abychom udrželi pro e-learningovou výuku nějaký řád, stanovili jsme si pro ni – počínaje zítřkem - následující základní pravidla:

1/ Úkoly budou učitelé na Moodle zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi 8 a 14 hodinou. (Žáci tedy nemusí neustále sledovat, zda se tam objevilo něco nového. Pokud tam nepřibude nic ve čtvrtek mezi 8. a 14. hodinou, může to přibýt zase až v pondělí.)

2/ Čas na vypracování úkolů stanovuje učitel, vždy se ale musí jednat o alespoň týdenní lhůtu.

3/ Vypracované úkoly podléhají běžnému hodnocení, tj. jsou za ně známky.

4/ Veškeré možné problémy se zadáním sdělte ihned učiteli, budou posouzeny. – Berte na vědomí, že učitelé často nemají s tímto způsobem výuky zkušenost, anebo ji mají pouze omezenou. Stejně jako pro Vás, je to i pro ně nečekaná a náročná situace, kterou jsou ale připraveni zvládnout. Věcná zpětná vazba je k tomu nezbytnou podmínkou. 

V průběhu času mohou přibývat pravidla další, pokud se ukážou být potřebná.

Většina žáků je v Moodlu již zaregistrována. Přidělení do tříd probíhá průběžně. Pracujeme na tom, aby co nejdříve byly vyčleněny i jednotlivé učební skupiny tam, kde je výuka dělená. Předpokládáme, že kvalita vzájemné komunikace v rámci Moodlu se bude s postupujícím časem na obou stranách zvyšovat a že díky tomu bude možné zvyšovat i celkovou kvalitu výuky. Odhadujeme, že potrvá tak dva týdny, než si všichni – učitelé i žáci – „osahají“, jak se v prostředí Moodlu pohybovat.  Než se tak stane, budeme výuku prostřednictvím Moodlu považovat za „přechodné období“. Pak začne do popředí vystupovat celková přehlednost výuky, na rozdíl od zcela nekontrolovatelné a chaotické situace, která by vznikla tím, že si tři sta padesát lidí po několik týdnů, možná měsíců, intenzivně posílá běžné maily. To, co se díky tomu naučíme, obohatí naši výuku i pro dobu, kdy se vrátí zpátky do školy.

Děkuji každému, kdo svým odpovědným a trpělivým přístupem přispívá k tomu, abychom všechno zvládli a aby škola z celé nelehké situace vyšla poučenější a zkušenější.

 

PhDr. Michal Grus, v. r.

ředitel školy