Lesní mechanizátor – závěrečné zkoušky

 

Časový plán závěrečných zkoušek oboru Lesní mechanizátor:

Písemná zkouška:            nekoná se

Praktická zkouška:           čtvrtek 24. 6. 2021, pátek 25. 6. 2021

Ústní zkouška:                   čtvrtek 17. 6. 2021, pátek 18. 6. 2021

Vyřazení se koná v pátek 25. 6. 2021 po praktických zkouškách (místo a čas budou upřesněny)

 

PhDr. Michal Grus

ředitel školy