ONLINE Rodičovské schůzky

 

Ve čtvrtek 25. 11. od 17,00 hodin se uskuteční online rodičovské schůzky s třídními učiteli. Spojení přes účty Vašich dětí zadá třídní učitel v aplikaci MSTeams (obdobně jako v loňském školním roce).

Na této schůzce se především dozvíte, jak hodnotíme Vaše děti ve vztahu k dlouhotrvajícím omezením, kterými výuka prochází, a dále jakým způsobem chceme dále postupovat, abychom minimalizovali negativní dopady, které protiepidemická opatření mají na výuku. Prostor bude samozřejmě i pro Vaše další dotazy a témata.

Zároveň se dozvíte, jakým způsobem se budete v následujících dnech a týdnech moci spojit s konkrétním vyučujícím pro řešení případných prospěchových potíží (nebo i z jiných důvodů) svých dětí.

 

Michal Grus
ředitel školy