Plný přechod na distanční výuku.

Vážení žáci, studenti  a rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 není z důvodu epidemie covid-19 od středy 14. 10. 2020 nadále možná přítomnost žáků a studentů ve škole (včetně praktické výuky) ani na domově mládeže a plně se přechází na distanční výuku.

 

Platí přitom následující:

1. a) Hromadná sdělení žákům, studentům či zákonným zástupcům žáků se provádí prostřednictvím informačního systému Komens v aplikaci Bakaláři.

b) Hromadná sdělení bývají obvykle také zveřejňována na webových stránkách školy (www.lespi.cz) a na školním facebookovém profilu.

c) Písemná individuální komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu. Zaměstnanci školy v takovém případě využívají pracovní e-mailové adresy jmeno%z%lespi.cz

 2. Pro potřeby „on-line schůzek“ v rámci distanční výuky se  využívá platforma Microsoft Teams.

 3. Základním výukovým prostředím distanční výuky, kde učitelé zadávají úkoly a žáci a studenti je přijímají a odevzdávají, je výukový systém Moodle (https://moodle.lespi.cz/).

  • Úkoly budou učitelé na Moodle zadávat vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi 8 a 14 hodinou.  
  • Čas na vypracování úkolů stanovuje učitel, vždy se ale musí jednat o alespoň týdenní lhůtu.
  • Vypracované úkoly podléhají běžnému hodnocení, tj. jsou za ně známky.
  • Veškeré možné problémy se zadáním sdělte ihned učiteli, budou posouzeny. 

 

Další informace budou následovat v závislosti na vývoji situace.

 

Přeji pevné zdraví

Michal Grus

ředitel školy