Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2022/2023

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY LESNICKÉ

1. kolo

obor 41-32-N/01 Lesnictví, kombinovaná  forma studia

 

Termín podání přihlášky: do 31. května 2022

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 15. června  2022

Počet přijímaných: 27

Ve školním roce 2021/2022 se na VOŠL nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude vytvořeno na základě bodového zisku v níže uvedených kritériích hodnocení.

 

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

a) Studijní prospěch

  • pololetní vysvědčení posledního ročníku studované střední školy: 30 bodů

 (Od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se odečítá za každou desetinu průměru 1 bod.)

b) Ostatní kritéria

  • opakovaný zájem o studium: 15 bodů

c) Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů)

O konečném pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje 1. opakovaný zájem o studium, 2. průměrný prospěch z celého čtvrtého ročníku studované střední školy.

 

Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení: 45 bodů

 

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

 

V Písku 10. 3. 2022

                                                                                                                 PhDr. Michal Grus

                                                                                                                       ředitel školy