Přijímací řízení na vyšší odbornou školu - aktualizace

 

1. kolo

obor 41-32-N/01 Lesnictví, kombinovaná  forma studia

Termín podání přihlášky: do 31. května 2021

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 23. června  2021

Počet přijímaných: 34

Ve školním roce 2020/2021 se na VOŠL nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude vytvořeno na základě bodového zisku v níže uvedených kritériích hodnocení.

 

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

a) Studijní prospěch

     - pololetní vysvědčení posledního ročníku studované střední školy: 30 bodů

 (Od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se odečítá za každou desetinu průměru 1 bod.)

b) Ostatní kritéria

     - opakovaný zájem o studium: 10 bodů

c) Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů)

O konečném pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje průměrný prospěch z celého čtvrtého ročníku studované střední školy.

 

Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení: 40 bodů

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

 

 

V Písku 19. února 2021

(aktualizováno 17. 3. 2021)                                                                       PhDr. Michal Grus

                                                                                                                           ředitel školy