Přijímací zkoušky na maturitní obor Lesnictví

Vážení uchazeči, vážení jejich rodiče,

předpokládám, že máte k dispozici základní informace o tom, jakým  způsobem celá současná situace vstoupila do organizace přijímacího řízení na středních školách, nicméně pro jistotu si dovoluji Vás informovat i osobně za naši školu.

V tuto chvíli se celý proces odložil na termín, o němž víme pouze to, že bude následovat nejdříve „14 dní po obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách“. Pokud sledujete situaci pozorně, víte, že názory na otázku návratu žáků do škol jsou různé a mění se.  Je možné, že ještě dnes padne v této věci nějaké rozhodnutí, je možné, že ještě další týdny nebudeme vědět nic přesného.

Každopádně platí, že škola v tuto chvíli nečiní v rámci přijímacího řízení žádné kroky a že je činit ani nemůže. Okamžitě, jak bude oficiálně rozhodnuto o tom, co se bude dál odehrávat, dáme Vám vědět. Zatím se nemusíte obávat, Vaše přihlášky zde máme a s Vaším zájmem studovat na naší škole počítáme a těší nás.

 

Srdečně pozdravuji a zároveň přeji pevné zdraví

PhDr. Michal Grus

ředitel školy