Příprava na závěrečnou zkoušku

Od 11. 5. 2020 je možná přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole za účelem přípravy na závěrečnou zkoušku. Tato účast je dobrovolná a zároveň je podmíněna podpisem čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha), jehož součástí je i vymezení okruhu tzv. osob s rizikovými faktory, jimž se doporučuje, aby svou účast na přípravě k maturitní zkoušce zvážily.

 

Časová organizace přípravy

Příprava na závěrečnou zkoušku se bude odehrávat od 12. 5. 2020 v následujících dnech a časech (které zohledňují skutečnost, že účast části žáků na přípravě je podmíněna pobytem na domově mládeže):

úterý 10,00 – 16,00 – příprava na polesí

středa 7,00 – 13,30 – příprava na polesí

čtvrtek 8,00 – 12,00 – příprava ve škole

 

Úterní termín a čas zahájení přípravných bloků má umožnit, aby škola a především domov mládeže byly hygienicky připraveny na souvislou 24-hodinovou přítomnost osob ve škole a zároveň aby co nejvíce žáků mohlo přijet až v samotné úterý ráno a nemuselo přespávat již od pondělí.

Přesný harmonogram a obsah přípravy se bude tvořit vždy s ohledem na zájem ze strany žáků.

 

Provoz domova mládeže

Domov mládeže bude v provozu vždy od pondělí 17,00 do čtvrtka 13,00. Prosíme, aby pokud to bude možné, žáci dávali přednost příjezdu až v úterý ráno. Stravování bude zajišťováno následovně:

úterý – snídaně, oběd (formou balíčku do lesa), večeře

středa – snídaně, oběd, večeře

čtvrtek – snídaně, oběd

 

Podmínky účasti na přípravě

1/ Do čtvrtka 10,00 předchozího týdne je vždy nutno třídnímu učiteli nahlásit:

-          dny výuky

-          dny pobytu na domově mládeže

-          stravování

2/ Při prvním příchodu do školy nebo na domov mládeže se žák musí zapsat na vrátnici domova mládeže a odevzdat podepsané čestné prohlášení (viz výše).

3/ Každý žák musí dodržovat hygienická pravidla.

 

Termíny závěrečné zkoušky

Harmonogram závěrečné zkoušky vypadá následovně:

 • 2. 6.  písemná zkouška
 • 9. 6. praktická zkouška
 • 16. 6. ústní zkouška

 

 

Pravidla pobytu ve škole a na domově mládeže

během přípravy na maturitní nebo závěrečné zkoušky

 

Pokyny se řídí „hygienickými manuály“ MŠMT (ke stažení zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

 

Pobyt na domově mládeže

 1. Svůj zájem o pobyt na domově mládeže musí žák ohlásit vždy nejpozději ve čtvrtek do 10.00 přes třídního učitele, včetně zájmu o stravování (oběd n. celodenní strava).
 2. Při prvním příjezdu na domov mládeže žák na vrátnici odevzdá čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (rozesláno mailem).

 

 1. Vstup na domov mládeže bude umožněn pouze ubytovaným žákům.
 2. Žáci budou ubytováni pouze po jednom na pokoji.
 3. Pokud má žák závěrečného ročníku své věci na původním pokoji, přestěhuje si je okamžitě po příjezdu na pokoj nově přidělený. Při odjezdu si všechny věci odveze, pokoj zůstane zcela vyklizený a připravený k dezinfekci. V dalších týdnech si žáci přiváží věci potřebné pouze na vymezené dny pobytu v daném týdnu.

 

 1. Při pohybu po společných prostorách jsou žáci povinni nosit roušky. Na pokoji roušky odkládají do sáčku.
 2. Každý žák musí mít alespoň 2 roušky na den pobytu a sáček na odkládání roušky.
 3. Pro dezinfekci a vyvařování roušek bude k dispozici prostor bufetu, k dispozici budou i vyvařovací hrnce. Na roušky pro jednorázové použití bude na tomtéž místě k dispozici odpadová nádoba.
 4. Každý pokoj bude vybaven dávkovačem dezinfekce. Ta se použije vždy po přezutí. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 5. Žáci ubytovaní na domově mládeže jsou povinni nahlásit jakékoli zdravotní potíže vychovatelům.

 

Pobyt ve škole

 1. Svůj zájem o účast na přípravě pro maturitní nebo závěrečnou zkoušku musí žák ohlásit vždy nejpozději ve čtvrtek do 10.00 přes třídního učitele, včetně zájmu o stravování.
 2. Při prvním příjezdu do školy žák odevzdá na vrátnici čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (rozesláno mailem). Žáci, kteří jsou zároveň ubytovaní na domově mládeže, odevzdávají pouze jedno prohlášení.

 

 1. Výuka je organizována podle rozvrhu, který zahrnuje rozdělení do skupin. O zařazení do výukové skupiny a o učebně přidělené výukové skupině je žák informován při příchodu do školy na vrátnici.

 

 1. Při pohybu po společných prostorách jsou žáci povinni nosit roušky. V učebně roušky odkládají do sáčku.
 2. Každý žák musí mít alespoň 2 roušky na den a sáček na odkládání roušky.
 3. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 4. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. Žáci si vydezinfikují nebo umyjí ruce také po každém výukovém bloku.
 5. Žáci jsou během výuky povinni nahlásit jakékoli zdravotní potíže učitelům.

 

Pozn.: Dezinfekční prostředky a mýdla budou k dispozici na každém pokoji a v každé učebně.

 

 6. 5. 2020 v Písku

 

PhDr. Michal Grus, v. r.

ředitel školy