Ředitelské volno – pátek 25. 9.

23. 9. 2020 v Písku

 

Vážení žáci, studenti a rodiče,

v úterý 22. 9. jsem obdržel doporučení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  Krajského úřadu Jihočeského kraje, abych na pátek 25. 9. vyhlásil pro žáky střední školy ředitelské volno, s tím že „návrh na vyhlášení ředitelského volna byl projednán na dnešní Bezpečnostní radě Jihočeského kraje, vedenou hejtmankou kraje Mgr. Ivanou Stráskou, a též v rámci vedení Krajské hygienické stanice s tím, že návrh odpovídá záměrům snížit kontakty ve školách na dobu alespoň 4 dnů, neboť s pátkem souvisí i volné pondělí, kdy je státní svátek. Uvedené ředitelské volno doporučuje vyhlásit i náměstek hejtmanky pro oblast školství Mgr. Zdeněk Dvořák. Do škol by se žáci vrátili až v úterý dne 29. 9. 2020.“

Samostatné doporučení přišlo přílohou i od ředitelky Odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje MUDr. Marie Noskové: „KHS Jč. Kraje doporučuje ředitelům škol vyhlášení ředitelského volna na pátek dne 25. 9. 2020 a tím zamezit šíření onemocnění COVID-19 mezi žáky, studenty a pedagogy.“

S ohledem na uvedená doporučení jsem se rozhodl vyhlásit na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky střední školy. Ruší se tímto i páteční termín rodičovských schůzek. (O náhradním termínu budeme informovat podle vývoje situace.)

Ve čtvrtek proběhne výuka podle obvyklého rozvrhu. Protože někteří žáci končí ve čtvrtek výuku v pozdějších odpoledních hodinách a doprava domů by pro ně mohla představovat problém, je možné přespat na domově mládeže až do pátku – v takovém případě je nutno jej opustit do 8,00 hodin. (Žáci, kteří chtějí této možnosti využít, toto nahlásí svým vychovatelům nejpozději do čtvrtka 8,00.)

Zápis a výuka studentů kombinovaného studia na vyšší odborné škole proběhne ve dnech čtvrtek až sobota dle původního harmonogramu.

 

Michal Grus

ředitel školy