Rodičovské schůzky (se nekonají)

Vážení rodiče,

epidemická situace nedovoluje konání rodičovských schůzek, takže některé důležité záležitosti, s nimiž byste byli seznámeni, Vám prostředkuji touto cestou. Podle vývoje situace a potřeby nějak konsolidovat výuku v příštím školním roce zároveň plánuji, že by se rodičovské schůzky konaly dříve než v obvyklém čtvrtletním termínu v druhé polovině listopadu (ponechávám to však nyní jako otevřenou otázku).

Podle aktuálních informací se nepočítá s návratem žáků 1. až 3. ročníku oboru Lesnictví a 1. a 2. ročníku oboru Lesní mechanizátor v tomto roce do škol, ale v tuto chvíli ještě nevíme nic o tom, co z tohoto předpokladu MŠMT vyvodí a jaké postupy budou určeny ohledně způsobu uzavření školního roku. Harmonogram MŠMT sice počítá s nějakou omezenou, zatím blíže nespecifikovanou možností, aby se žáci v červnu účastnili praktické výuky, ale může se stát, že v případě naší školy budeme narážet na pokyny, které se budou týkat (ne)možnosti bydlet na domově mládeže. V každém případě: jakmile budeme disponovat konkrétnějšími informacemi, ihned Vám je sdělíme. To samé se týká i žáků závěrečných ročníků obou oborů – ukončení jejich studia na naší škole a podrobností maturitních a závěrečných zkoušek. Informováni budete také o harmonogramu vyzvednutí osobních věcí z domova mládeže.

Běžný průběh rodičovských schůzek měl být tentokrát „obohacen“ o dvě důležitá témata:

I. Volba školské rady

V termínu rodičovských schůzek měla proběhnout volba dvou Vašich zástupců do školské rady. Vzhledem k nastalé situaci jsme museli připravit náhradní řešení. Výzvu ke kandidatuře jste před časem již dostali, stejně jako informace o zákonných kompetencích rady. Do voleb se přihlásili celkem čtyři z Vás, kterým tímto upřímně děkuji. Kandidáti budou dnes představeni na webových stránkách školy. Ve dnech 4. – 8. 5. Vám bude pod heslem, které Vám 4. 5. zašleme, zpřístupněn online volební lístek a svou volbu provedete elektronicky.

II. Výsledky dotazníkového šetření „Mapa školy“

Druhým důležitým tématem mělo být seznámení s výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, jehož jste se – podobně jako Vaše děti a zaměstnanci školy – účastnili. Nyní Vám všem děkuji za věcnost, s kterou jste ke svým odpovědím přistoupili. Důvodem, proč byl vůbec zadán, bylo zjistit, do jaké míry se zúčastněné strany – žáci, rodiče, zaměstnanci školy, vedení – shodují či liší v představách o přednostech a slabinách školy. Do konce školního roku bude výstup z šetření zpracován do podoby, v němž Vám ho zašleme i s komentářem, jaké kroky jsme učinili v těch oblastech, ve kterých jste vyjadřovali nespokojenost (výsledky je nejprve třeba řádně projednat uvnitř školy, což je ve chvíli, kdy jsme komunikačně omezeni, o něco komplikovanější).

 

Srdečně zdravím a přeji pevné zdraví

Michal Grus

ředitel školy